โดโรธี https://thairiddles.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=04-09-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=04-09-2009&group=2&gblog=4 https://thairiddles.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้แต่นาฬิกาที่ตายแล้ว ยังบอกเวลาถูกวันละสองครั้ง !!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=04-09-2009&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=04-09-2009&group=2&gblog=4 Fri, 04 Sep 2009 9:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=31-01-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=31-01-2009&group=2&gblog=3 https://thairiddles.bloggang.com/rss <![CDATA[สนุกกับความคิด สนุกกับความเหงา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=31-01-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=31-01-2009&group=2&gblog=3 Sat, 31 Jan 2009 23:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=03-10-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=03-10-2008&group=2&gblog=2 https://thairiddles.bloggang.com/rss <![CDATA["เส้นชัย ไม่มาต้องไปหามัน"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=03-10-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=03-10-2008&group=2&gblog=2 Fri, 03 Oct 2008 10:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=07-09-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=07-09-2008&group=2&gblog=1 https://thairiddles.bloggang.com/rss <![CDATA["คิดเข้า คิดเข้า คิดเข้า แล้วเราจะคิดออก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=07-09-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thairiddles&month=07-09-2008&group=2&gblog=1 Sun, 07 Sep 2008 17:23:15 +0700